Kreyòl,20/9/21.

Men kèk nan denyè nouvèl yo nan Kiba. Aktivite prezidan Vyetnanm yo nan Kiba. Diskou prezidan Kiba a pandan Celac nan Meksik. Sityasyon Kiba an fas pandemia.a. Solidarite Entènasyonal a Kiba.