Krejol 04-11-21

Men kèk nan Nouvėl yo. Sityasyon vaksinasyon nan Kiba. Kovid la nan Kiba.. Patisipasyon Kiba nan konvansyon Jones. Solidarite Entėnasyonal ak Kiba. Nouvo antrepriz nan Kiba yo. Kòmantè.