Kreyòl-7/10/21

Men kèk nan Nouvėl yo. Sityasyon Pandemi a nan Kiba. Solidarite Entėnasyonal ak Kiba. Evennman Sou Ekonomi nan Il la Vaksinasyon nan Kiba