Kreyòl/16/10/21.

Sityasyon Pandemi a nan Kiba. Solidarite Entėnasyonal ak Kiba. Palmatė Yo AP vizite pwovens Cienfuegos. Rankont prezidan Kiba ak syantifik yo. Delegasyon Kiltirėl nan Meksik.

5:06
8:43
Cubanas 24-11-21
24:11
"DESDE CUBA " 24 NOV. 2021