Kreyòl,12/10/21.

Sityasyon Pandemi a nan KibA. Solidarite Entènasyonal ak KibA. Efikas vaksen KibA yo. Palman an KibA a.

29:00
Francés-14-10-21
28:57
Programa RHC 14-10-2021 (Português)
29:00
Kreyól/14/10/21.
29:00
Programa RHC 13-10-2021 (Português)
29:00
Francés 13-10-21