Kreyól    5/1/2021

Men kèk atik nan pwogram apremidi a. ------ Kiba ap ranfose mezi kont Kovid 19 la. -----Siri ap felisite Kiba alokazyon anivèse 62 Revolisyon an. ----- Kiba Konfimen 224 nouvo ka ak Kovid 19. ------Aktivite solidarite ak Kiba depi Repiblik Dominikani.