Kreyól    05/02/2021

Kreyol 5-2-2021. Men kek tit nouvèl jodiya yo. Kiba ka pwodwi yon milyon vaksen nan mwa Abril la. Kiba gen kapasite pou pwodwi diferan tipo vaksen. Kiba ap mete nou pye nouvo mezi pou fè FAS a Kovid 19 la. 32 000 nouvo anplwa nan Kiba. Kiba te bay jodiya 906 ka nouvo ak Kovid 19 la.

3:24
Los impactos de la covid 19 en el mundo
6:21
Intervención del ministro Bruno Rodriguez Parrilla en el XXI Consejo político ALBA-TCP
12:29
Radio Habana Cuba Año 60 HECTOR CELANO
3:53
Cuba SI, bloqueo NO