Kreyól 23-12-2021

N ap koute nan pwogram Kreyól la . Kiba ap ranpli itilizasyon medikaman Antiviral Nasaferon an nan lit kont nouvo kwonaviris la. Prezidan Kiba a Miguel Diaz Canel te kondekore ak tit Doné a Ewo nan travay yo . Venezwela kritike a Etazini pou yon seri mezi ak presyon kont Kiba. Y ap chache bay yon seri fo nouvél pou kreye dezód nan Kiba. Y ap mande depi Ayiti pou ka genyen yon nouvo gouvennman nan peyi a. Kómanté Réfóm salé a nan Kiba pral ankouraje travayé yo nan Il la..