Kreyòl/5/11/21.

Men kèk nan Nouvėl yo. Dat Kreyasyon Laavann nan. Solidarite Entėnasyonal ak Kiba. Reyinyon Pati Kominis Kiba. Komes Kiba-Aljeri.