Kreyól/4/10/21.

Sityasyon Kiba an fas Pandemi a. Solidarite Entènasyonal ak Kiba. Estrategia kont korispyon nan Kiba. Komasman vaksinasyon kont Kovid la nan timoun konvalesan yo. Komansman Yon Pati nan klas yo nan Kiba Reyinyon Konsey minis yo nan Kiva.

5:06
8:43
Cubanas 24-11-21
24:11
"DESDE CUBA " 24 NOV. 2021