Kreyól    04/02/2021

Kreyòl 4-2-2021. Kèk nan nouvèl lo nan pwogram Jodiya. 3zyèm kandida vaksen Mambisa pral aplike nan esè klinik yo. Nouvo dekrè Pou fè fas vyolasyon nan pri yo Sou plas nan Il la. 816 nouvo ka yo dyagnostike ak Kovid 19 la. Plis kabann Pou 3zyèm retou Pandemi a nan Kiba.