Kreyòl  24-12-2020

N ap jwenn nan pwogram  jodiya. - Doktè kiben  yo, vwayaje a Panama pou ede fè fas a Kovid 19 la. -Anivèsè 61 Ministè Afè Etranje kiba a. -Anivèsè 60 Enstiti Kiben  Amitye ak pèp yo. IKAP -Kiba ap ranfose mèzi sanitè yo kont Kovid 19 la nan aepò  yo. -Itali depase 70 mil moun ki mouri akòz Kovid 19 la.

8:05
Rinden Homenaje a Carlos Manuel de Céspedes en su ciudad natal Bayamo
1:59
Caravana contra bloqueó en Canadá: 28 febrero 2021
15:00
En Contacto 28-02-21
7:22
En Compañia del Doctor 28-02-21
17:34
El Mundo de la Filatelia 28-02-21