Kreyòl/30/9/21

Men kèk nan Nouvėl yo. Sityasyon Pandemi a nan Kiba. Solidarite Entènasyonal ak Kiba. Nouvo les nan Kiba Sou antrepriz yo. Antrevi Sou trètman lopital nan Il la. Espò. Kòmantè.

4:21
Cubana Cooper confía en clasificarse a París-2024 en 800