Kreyòl,27/9/21.

Men kèk nan nouvėl an Kreyól yo. Sityasyon Kovid la nan KibA. Solidarite Entènasyonal ak Il la Vaksen Kiba yo. Kiba dako Pou ranfose lyen Li yo ak kiben k ap viv an deyo yo.