Kreyól    7/1/2021

Nou ka tande nan pwogram Kreyòl jodiya. Ka amelyore Relasyon ant Kiba-Etazini. Konsey Minis Kiba Bay Kategori avanse. Prezidan Kiben an te rankontre al etidyan Tenoloji nan Laavann