Kreyòl/28/9/21.

Men kèk Nouvėl an Kreyòl yo Anivėsė Komite Defans Revolisyon an Sityasyon Pandemi a nan Kiba. Solidarite Entėnasyonal ak Kiba. Nouvo gradyasyon Doktė nan Cienfuegos.

29:00
Esperanto 05-02-23